หมวกปีกรอบแบบทั่วไป-10

หมวกปีกรอบแบบที่ 10


 รายละเอียดหมวกปีกรอบสีล้วน

- แบบหมวก
       - เป็นหมวกทรงหมวกปีกรอบสีล้วน ปีกหมวกยาว
- เนื้อผ้า
       - ใช้เนื้อผ้า เวสปอยท์ ในการผลิตหมวก
- รายละเอียดอื่นๆ
       - มีรูระบายอากาศด้านข้างตัวหมวก
       - สายรัดคางเป็นสายเชือก ที่รูดพลาสติก

       


ตัวอย่างหมวกปีกรอบ ปีกหมวกยาวเป็นพิเศษ


ตัวหมวกหมวกปีกรอบ ด้านข้างและปีกหมวก


 

ตัวอย่างสีหมวก


ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.01

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.03

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.11

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.13

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.17

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.18

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.29

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.30

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.41