หมวกปีกรอบแบบทั่วไป-09

หมวกปีกรอบแบบที่ 9


 รายละเอียดหมวกปีกรอบสีล้วน

- แบบหมวก
       - เป็นหมวกทรงหมวกปีกรอบ มีรูระบายอากาศด้านข้าง
- เนื้อผ้า
       - ใช้เนื้อผ้า Cotton Peat 20 ในการผลิตหมวก
- รายละเอียดอื่นๆ
       - มีรูระบายอากาศด้านข้าง
       

 


ภาพตัวอย่างหมวกปีกรอบ  ด้านหน้า และด้านข้าง


 

ตัวอย่างสีหมวก


ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.02

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.28

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.29

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.33

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.36

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.37

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.38

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.46

ตัวอย่างสีหมวก Cotton Peat No.48