รายละเอียดหมวกแก๊ปแบบที่1

หมวกแก๊ป แบบทั่วไป 1

 

รายละเอียดหมวกแก๊ป

หมวกแก๊ป FXGS 

- เป็นหมวกแก๊ปแบบทั่วไป

- เนื้อผ้าหมวกสีเหลือง

- มีงานปักหมวก 1 ตำแหน่งด้านหน้าหมวก